Anniversary

Anniversary today 09.03.1998

byla v Pardubicích na tř. Míru otevřena pobočka I. Družstevní záložny.
Milan Uhde

Anniversary today 09.03.1995

navštívil Pardubice předseda Parlamentu ČR Milan Uhde.

Anniversary today 09.03.1994

byl v Pardubicích v ulici Na spravedlnosti zahájen provoz azylového domu pro ženy a matky s dětmi PAPRSEK. Byl adaptován nákladem 5 mil. Kčs a jeho provozovatelem je Středisko křesťanské pomoci.
L. Steinhardt s Janem Masarykem

Anniversary today 09.03.1946

navštívil Pardubice velvyslanec USA v Praze pan L. Steinhardt.
Císař Rudolf II.

Anniversary today 09.03.1585

potvrdil král Rudolf II. městu Pardubicím dosavadní městská privilegia.