Anniversary

Anniversary today 09.08.1903

byl na provizorní atletické dráze na Olšinkách uspořádán v rámci Východočeské výstavy v Pardubicích lehkoatletický meeting. Bylo to první vystoupení České atletické amatérské unie na českém venkově. Zúčastnilo se 207 atletů z 15 klubů a bylo při něm překonáno 8 českých rekordů.
Půdorys sokolovny na Olšinkách

Anniversary today 09.08.1864

byly schváleny stanovy Sokola Pardubice I., který byl založen v roce 1863. Pardubický Sokol patřil k nejstarším v Čechách. Budovu sokolovny na Olšinkách postavil stavitel Ferdinand Potůček v letech 1921-23 podle plánů pražských architektů Šantrůčka a Mendla. Otevřena byla 23. června 1923. Sokol Pardubice II. (na Skřivánku) byl založen v roce 1920.