Anniversary

Bývalá budova Agroprojektu na Skřivánku, kde dnes sídlí pošta Pardubice 5

Anniversary today 09.09.1996

byla v budově býv. Agroprojektu na pardubickém Skřivánku znovu otevřena pošta Pardubice 5.
Na Třídě Míru se obchody neustále mění, v současnosti (léto 2003) v tomto domě sídlí firma Droxi

Anniversary today 09.09.1992

byl na třídě Míru v Pardubicích otevřen obchodní dům DANILA (Radek Regent).

Anniversary today 09.09.1940

byla v Holicích otevřena nová obvodová odborná pokračovací živnostenská škola. Ředitelem se stal František Hofman z Pardubic.

Anniversary today 09.09.1923

byl v Mněticích odhalen pomník J. A. Komenského, zhotovený podle návrhu pardubického sochaře Josefa Doležala.

Anniversary today 09.09.1912

byl pardubický rodák dr. Ing. Otakar Trnka jmenován čestným občanem města Pardubic.
Památník bratranců Veverkových v Rybitví

Anniversary today 09.09.1883

byl odhalen pomník bratrancům Veverkovým v rodném Rybitví. Původně stál před budovou školy na návsi, nyní je v býv. areálu Památníku bratranců Veverkových. V nápisech na něm je několik chyb.

Anniversary today 09.09.1863

sehráli pardubičtí divadelní ochotníci veselohru o pěti jednáních na motivy Moliérova Lakomce. Představení se konalo v sále Odeon v hotelu na Veselce ve prospěch pohořelých v Polné.