Anniversary

Nové tribuny pardubického závodiště

Anniversary today 10.02.1997

byla zahájena stavba nové tribuny pro 1.000 diváků na dostihovém závodišti v Pardubicích.
Lékárna U Zlatého raka

Anniversary today 10.02.1993

byla v Přelouči ve Zborovské ulici otevřena lékárna u Zlatého raka.
Viktor Dyk

Anniversary today 10.02.1928

se konala v Pardubicích kremace brněnského básníka Josefa Holého. S poetou se rozloučil proslovem básník Viktor Dyk.

Anniversary today 10.02.1907

se ustavil z podnětu JUDr. Hrbka a JUDr. Krupaře "Státoprávní klub Pardubice".
JUDr. Jan Žák

Anniversary today 10.02.1871

se konala v domě JUDr. Jana Žáka v Pardubicích na dnešní tř. Míru tajná porada mezi zmocněnci vídeňské vlády dr. Helfertem, dr. Beckem a dr. Habětinkem s představiteli české politiky dr. Riegrem, dr. Pražákem a hrabětem Clam-Martinicem o tzv. fundamentálních článcích. Někdy se uvádí datum 20.8.1870.