Anniversary

Anniversary today 10.10.1999

se běžela 109. Velká pardubická steeplechase. Pořadí v cíli: 1) Peruán (DC Zámrsk - Zdeněk Matysík, trenérka l. Horáková, majitel MUDr. V. Bruna) čas 9:16:0, 2) Risk of Thunder (Whealen - Mr. Sean Connery), 3) Bielovodsk (Havlíček - Česká spořitelna

Anniversary today 10.10.1996

byla ve výstavním centru IDEON v Pardubicích zahájena za přítomnosti 28 vystavovatelů z celé republiky kontraktační a prodejní výstava "DNY PIVA, VÍNA A POTRAVIN".
Ilustrativní foto (Pardubický Autosalon 2000)

Anniversary today 10.10.1996

byl v prostoru sokolovny v Pardubicích na Olšinkách zahájen "5. PARDUBICKÝ AUTOSALON", na kterém se po tři dny představilo více než 50 vystavovatelů.

Anniversary today 10.10.1994

byla v PARAMU v Pardubicích zahájena zkušební výroba v provozu, který byl v létě zničen rozsáhlým požárem a jehož obnova si vyžádala náklad 50 mil. Kč.
Výsledky 100. ročníku Velké pardubické steeplechase

Anniversary today 10.10.1990

se konal 100. ročník Velké pardubické steeplechase.

Anniversary today 10.10.1971

se v Pardubicích konal 91. ročník Velké pardubické. Na koni Korok zvítězil Ing. Václav Chaloupka.

Anniversary today 10.10.1948

byla předána do užívání nová budova železniční zastávky ČSD v Pardubičkách (dnes Pardubice-Pardubičky). Byla vybudována z finančních prostředků ONV, MNV a tehdejší TESLY Pardubice.

Anniversary today 10.10.1926

se v Pardubicích v Dělnickém domě (dnes je v něm Myslivecká restaurace) konala ustavující schůze pardubické odbočky Masarykovy letecké ligy (MLL), která se potom až do začátku II. světové války výrazně podílela na rozvoji našeho letectví pořádáním modelářských kursů na školách, pořádáním populárních i odborných přednášek o letectví, zajišťováním plachtařského výcviku i přípravou pilotů motorových letadel.
Snímání pamětní desky Dr. E. Holuba z vybombardované radnice v roce 1945

Anniversary today 10.10.1909

byla na rodném domě dr. Emila Holuba v Holicích, tehdejší městské radnici, odhalena na jeho počest pamětní deska. Autorem je akad. sochař Jan Štursa, deska se nyní nachází v Holubově památníku.
Josef Leder ml.

Anniversary today 10.10.1908

otevřel první tiskárnu v Přelouči místní rodák Otakar Ludvík, v níž byly mj. vytištěny i Dějiny města Přelouče od Josefa Ledra. Byla zrušena v roce 1951.
Územní vývoj habsburské monarchie 1740-1914

Anniversary today 10.10.1871

přijal český zemský sněm fundamentální články, které byly koncipovány na tajné schůzce v Pardubicích a které navrhovaly státoprávní uspořádání - trialismus (Rakousko-Uhersko-Česko). Ve Vídni byly zamítnuty.

Anniversary today 10.10.1850

se v Pardubicích konaly první volby městských radních.
Císař Josef II. v dětském věku

Anniversary today 10.10.1771

přivítaly Pardubice císaře Josefa II., spoluvladaře Marie Terezie. V té době byla mezi lidem pro neúrodu veliká bída. Když se sedláci dozvěděli, že je císař na zámku, vypravili k němu deputaci se stížností, že se nikdo z pánů o jejich bídu a nuzotu nezajímá. Josef II. prý deputaci řekl: "Jděte na pány!", čímž prý myslel, aby šli pány prosit. Sedláci to pochopili jinak, šli - ale s cepy a kosami. Tak prý tehdy v kraji začalo selské povstání.