Anniversary

Anniversary today 10.12.1996

bylo v Pardubicích na tř. Míru otevřeno jednatelství banky Foresbank.
Fotografie kostela v obci Vápně.

Anniversary today 10.12.1994

vysvětil královéhradecký biskup Karel Otčenášek kostel ve Vápně na Přeloučsku po ukončení jeho náročné rekonstrukce.
Pošta 1, třída Míru - Pardubice

Anniversary today 10.12.1992

byly po rekonstrukci znovu otevřeny provozní místnosti pošty Pardubice 1 na třídě Míru.
MUDr. Zdeněk Stránský

Anniversary today 10.12.1990

se konalo první zasedání nově zvoleného pardubického městského zastupitelstva ve velkém sále Domu hudby, na kterém byla zvolena rada města a prvním primátorem MUDr. Zdeněk Stránský.
Šachový velmistr Alexandr Aljechin (1892-1946)

Anniversary today 10.12.1933

hrál v Pardubicích simultánku proti 50 šachistům mistr světa Alexandr Aljechin.

Anniversary today 10.12.1906

bylo rozhodnutím zemské školní rady v Praze zavedeno na škole ve Vesce u Sezemic vyučování v českém jazyce. Do té doby se v této původně německé obci na škole vyučovalo pouze německy.