Anniversary

Anniversary today 11.04.1997

natropila prudká vichřice nad Pardubicemi řadu škod - vyvracela stromy, strhávala střechy a u Svítkova dokonce zastavila dopravu na železnici.
Administrativní budova Parama

Anniversary today 11.04.1995

byla v pardubickém PARAMU dána do provozu nová administrativní budova.
Josef Suk

Anniversary today 11.04.1920

uspořádalo nově založené pardubické Pěvecké sdružení "Suk" koncertní matiné v Městském divadle, na němž se uskutečnil první koncert sdružení. Na matiné účinkovalo České kvarteto, podle jehož sekundisty a hudebního skladatele Josefa Suka bylo sdružení pojmenováno.

Anniversary today 11.04.1920

byla v západní části hostince pana Františka Novotného v Popkovicích zřízena obecná škola. Byla otevřena jen na přechodnou dobu, od 1. září 1924 začaly děti docházet do nově otevřené Habrmanovy školy ve Svítkově.
První autobusová linka v Čechách (rok 1908)

Anniversary today 11.04.1908

bylo výnosem c. k. místodržitelství v Praze vydáno povolení ku zřízení akciové společnosti "Místní dráha Chrudimsko-Holická".