Anniversary

Anniversary today 11.06.1996

zrušil Ústavní soud v Brně jako protiústavní vyhlášku města Pardubic o zákazu komunistické, nacistické, fašistické a rasistické propagandy na území města.

Anniversary today 11.06.1994

byla v Pardubicích zahájena dobrovolná evidence jízdních kol, kterou organizuje městská policie a která by měla zmírnit rozsah krádeží jízdních kol.
Ukázka techniky Hasičského záchranného sboru v Pardubicích  (ilustrační foto)

Anniversary today 11.06.1994

oslavil pardubický profesionální hasičský sbor 50. výročí svého trvání. Při té příležitosti předvedli členové sboru na parkovišti před hotelem Labe ukázky svého odborného umění za použití nejmodernější hasičské techniky, včetně vrtulníku.

Anniversary today 11.06.1904

byl na čestném místě na ústředním vídeňském hřbitově odhalen pomník na hrobě holického rodáka afrického cestovatele MUDr. Emila Holuba, symbolizující jeho životní dílo.

Anniversary today 11.06.1882

byla slavnostně otevřena dvoutřídní škola v Křičeni.