Anniversary

Unichem - gen. ředitelství na konci 70. let

Anniversary today 11.10.1999

byl na Masarykově náměstí v Pardubicích položen základní kámen nové budovy IPB Pojišťovny a. s.(dnes ČSOB), která vznikla z několikapodlažní budovy zaniklého UNICHEMU Pardubice.
Favorit 108. Velké pardubické Peruán

Anniversary today 11.10.1998

se běžela 108. Velká pardubická steeplechase. Pořadí v cíli: 1) Peruán (Zdeněk Matysík - DC Zámrsk, trenérka Lenka Horáková, majitel Václav Bruna), čas 10:10:1 min., zisk 1.280 tis. Kč, 2)Devil, Tůma, 3) Marketplace, Složil, 4) Zilco, ž. Šafář, 5) Gart, Feodosiadij.

Anniversary today 11.10.1992

byla po třech měsících zkušebního provozu oficiálně otevřena FREE ZONE PARDUBICE ve Starých Čívicích. Společníky FREE ZONE jsou: Magistrát města Pardubic, Úřad města Chrudimě, Okresní úřad Pardubice, Zemědělské družstvo AGROSERVIS Staré Čívice a MULTISYS Pardubice.

Anniversary today 11.10.1970

se v Pardubicích běžel jubilejní 80. ročník Velké pardubické. Vítězem se stal na koni Vezna II. Bulhar Milev. Závodům přihlíželo 50 tis. diváků.
Fotograf Josef Pírka

Anniversary today 11.10.1919

byla v Pardubicích zahájena výstava fotografií, kterou připravil tehdejší známý pardubický umělecký fotograf Josef Pírka.

Anniversary today 11.10.1882

přijeli do Pardubic členové umělecké poroty, aby v sále reálky shlédli návrhy na pomník bratranců Veverkových. Předsedou poroty byl dr. Miroslav Tyrš, mimořádný profesor dějin umění na Filozofické fakultě UK a umělecký kritik, členy byli ředitel pardubické reálky dr. Jiljí Vratislav Jahn, architekt Wiehl a sochař Schnirch, autor trig na Národním divadle. Vybrán byl návrh Josefa Strachovského.

Anniversary today 11.10.1819

byla prodána ve veřejné dražbě budova býv. minoritského kláštera v Pardubicích u kostela Zvěstování P. Marie za 1.500 zlatých.