Anniversary

Anniversary today 11.11.1998

byla v pardubickém Domě hudby zahájena třídenní tematická konference "Výživa a potraviny '98" za účasti více než 130 odborníků z celé ČR.

Anniversary today 11.11.1995

se stala v Rokycanech na 3. ročníku soutěže o nejkrásnější rómskou dívku vítězkou a nositelkou titulu "Miss Roma 95" Magdalena Dunová z Pardubic.

Anniversary today 11.11.1994

bylo do Císařského náhonu na Wernerově nábřeží v Pardubicích spuštěno 10 vodních opeřenců, dovezených sem ze ZOO ve Dvoře Králové. Byly mezi nimi berneška bělolící, zrzohlávky rudozobé, husice krvavé aj.
Městské divadlo, 1909

Anniversary today 11.11.1992

se konalo ustavující shromáždění delegátů Hospodářské komory pardubického regionu.

Anniversary today 11.11.1963

čerstvě ustavený pardubický Filmový klub uvedl jako svou první akci minicyklus prvních českých filmů.

Anniversary today 11.11.1956

byl položen základní kámen ke stavbě kulturního domu v Holicích. KD byl dokončen v roce 1962.
Znak města Bohdanče

Anniversary today 11.11.1922

prodala a. s. "Slatinné lázně v Bohdanči u Pardubic" bohdanečské lázně Ministerstvu veřejných prací s určením léčit zde členy hornických zdravotních pokladen.
Fridrich II., zvaný Bedřich Veliký

Anniversary today 11.11.1744

až 18.11.1744 dlel za druhé slezské války v Bohdanči pruský král Fridrich II. zvaný Bedřich Veliký. Bydlel v konšelské síni místní radnice.