Anniversary

Ilustrační foto

Anniversary today 11.12.2000

projel poprvé budovaným prvním rychlostním koridorem ČD vlak rychlostí 160 km/h. Stalo se tak v úseku mezi Pardubicemi a Přeloučí.

Anniversary today 11.12.1999

se konala v Městském divadle v Pardubicích oslava 90. výročí otevření tohoto divadelního domu. Oslavy se vedle celebrit města a okresu zúčastnili i ministr kultury P. Dostál, předsedkyně senátu Libuše Benešová, manželka předsedy Poslanecké sněmovny Livia Klausová, senátorka Jaroslava Moserová, pardubičtí poslanci aj.

Anniversary today 11.12.1999

předal primátor města Pardubic Ing. Jiří Stříteský u příležitosti oslav 90. výročí otevření Městského divadla v Pardubicích Medaile města Pardubic dřívějším pardubickým hercům, kteří se zasloužili o vynikající jméno pardubického divadla - Blance Bohdanové, Janě Štěpánkové, Josef Somrovi a Věře Galatíkové (této v nepřítomnosti).
Monitorovací stanice v Rosicích/L

Anniversary today 11.12.1997

byla v Rosicích nad Labem uvedena do provozu nezávislá monitorovací stanice čistoty ovzduší. Je to v pořadí již 95. stanice Českého hydrometeorologického ústavu.

Anniversary today 11.12.1996

byl dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor vyhlášen nejlepším kanoistou České republiky pro rok 1996.

Anniversary today 11.12.1994

pokračovala v Pardubicích ustavující schůze městského zastupitelstva, na které byl 29 hlasy proti 7 zvolen třetím pardubickým primátorem Ing. Libor Slezák, CSc., (ODS), náměstky Ing. Hana Demlová, Mgr. Vladimír Bláha, Ing. Jiří Schneider a doc. RNDr. Václav Černý, CSc. Dalšími členy rady se stali Ing. Miroslav Váňa, Mgr. Miloslav Kučera, PhDr. Hana Mandysová, Ing. Jiří Stříteský, Ing. Václav Stříteský a doc. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.

Anniversary today 11.12.1921

koncertovalo přeloučské pěvecké sdružení poprvé pod novým názvem "Pěvecký sbor J. B. Foerster".
JUDr. Karel Kramář ve své pracovně

Anniversary today 11.12.1910

byl dr. Karel Kramář, pozdější předseda první československé vlády, jmenován čestným občanem města Pardubic.
Pohled na jeviště divadla (rok 1909)

Anniversary today 11.12.1909

až 12. prosince 1909 byla slavnostně otevřena za přítomnosti ředitele Národního divadla v Praze F. A. Šubrta nová budova Městského divadla v Pardubicích. Základní kámen k ní byl položen 16.5.1907.

Anniversary today 11.12.1883

byl v Pardubicích založen Klub stenografů.

Anniversary today 11.12.1870

byla v Holicích založena Tělocvičná jednota Sokol. Prvním starostou se stal Karel Holub a prvním náčelníkem František Růžička.