Anniversary

Rabín Karol Sidon

Anniversary today 12.09.1997

se konala na pardubickém židovském hřbitově smuteční slavnost u příležitosti 55. výročí nacistické deportace pardubických Židů do koncentračních táborů. Na shromáždění promluvil vrchní zemský a pražský rabín Karel Sidon, senátorka MUDr. Moserová a přednosta OkÚ v Pardubicích Ing. Michal Rabas.

Anniversary today 12.09.1910

bylo zahájeno vyučování na nově zřízeném dívčím reálném gymnáziu v Pardubicích. Prvními studentkami bylo 42 dívek. Škola se na počátku školního roku 1924/25 sloučila se státním chlapeckým reálným gymnáziem.

Anniversary today 12.09.1883

byl schválen a 11.11.1883 ustaven Akademický spolek ARNOŠT. V roce 1904 byl název změněn na Spolek akademiků Pardubických. Protože se v roce 1919 rozhodl přijímat i žáky nejvyšších tříd středních škol, bylo jeho jméno opět změněno, a to na Akademický spolek pardubický.

Anniversary today 12.09.1825

došlo v Kojicích k velkému požáru, při kterém zcela lehlo popelem 19 stavení, dřevěná zvonice a shořela i střecha kostela sv. Petra a Pavla. Při požáru se zcela rozlily zvony z let 1494, 1599 a 1751.