Anniversary

Dům techniky v Pardubicích

Anniversary today 13.06.2000

byl v Domě techniky v Pardubicích zahájen 2. ročník dvoudenního "Veletrhu výpočetní techniky PC 2000". Pořadateli byly pardubická společnost s r. o. ToWare a Dům techniky Pardubice.

Anniversary today 13.06.1998

se postarala o zápis do Guinessovy knihy rekordů na Mezinárodním festivalu rekordů kuriozit v Pelhřimově pardubická perníkářka Alena Zachová. Se svým týmem postavila největší perníkovou chaloupku v Čechách. Na její stavbu spotřebovala 500 kg perníku, zdobeného 120 kg cukrové hmoty.

Anniversary today 13.06.1996

bylo v Pardubicích zahájeno dvoudenní I. česko-rakouské neurologické sympozium.

Anniversary today 13.06.1938

byly v Přelouči zahájeny stavební práce pro budoucí vodovod města.
Antonín Švehla

Anniversary today 13.06.1937

byl v Přelouči odhalen bronzový pomník Antonínu Švehlovi, předsedovi čs. agrární strany a býv. předsedovi vlády. Slavnostním řečníkem byl Rudolf Beran, pozdější předseda vlády. Pomník dnes již neexistuje, těsně před začátkem druhé světové války byl ukryt před Němci, ale pak se ztratil.
Husův sbor dnes

Anniversary today 13.06.1926

byl položen základní kámen ke stavbě Husova sboru Církve československé v Pardubicích na Olšinkách podle projektu pardubického architekta Ferdinanda Potůčka mladšího. Budovu postavili stavitelé Ferdinand Potůček starší a Karel Kohout. Budova byla nazvána Husův sbor a svému účelu byla slavnostně předána 27. května 1928, ale již od září 1927 se tu konaly bohoslužby v přízemním sále.

Anniversary today 13.06.1643

se Švédové marně pokoušeli dobýt pod vedením generála Torstenssona Pardubice.