Anniversary

Anniversary today 13.07.2000

byl zahájen v Pardubicích mezinárodní šachový turnaj Czech Open 2000, sestávající z 11 dílčích turnajů, za účasti více než 40 mezinárodních šachových velmistrů. Turnaj byl ukončen 30.7.2000.
Areál kasáren T.G. Masaryka

Anniversary today 13.07.1990

byl kasárnám na Zborovském náměstí v Pardubicích opět vrácen čestný název "Kasárna T. G. Masaryka".

Anniversary today 13.07.1947

se konal na letišti v Přelouči (bylo zrušeno v roce 1955) první letecký den.

Anniversary today 13.07.1939

bylo z úřední moci rozpuštěno obecní zastupitelstvo v Přelouči a místo ní ustavena obecní správní komise s předsedou JUDr. Emilem Kubíkem, přednostou okresního soudu.

Anniversary today 13.07.1938

schválilo ministerstvo školství zřízení čtyřleté Obchodní akademie v Pardubicích.

Anniversary today 13.07.1930

byla v Přelouči slavnostně otevřena nová sokolovna, postavená nákladem 470 tis. tehdejších korun.
Náměstí v Dašicích

Anniversary today 13.07.1850

volili v Dašicích poprvé svoje obecní zastupitelstvo.

Anniversary today 13.07.1804

protrhla v Pardubicích rozvodněná Chrudimka hráze, zaplavila město a v jeho okolí zničila veškerou úrodu, takže v Pardubicích nastal veliký hlad, hlavně v následujícím roce 1805.