Anniversary

Anniversary today 13.11.1998

byla výstavou serigrafií Jiřího Laciny otevřena v Pardubicích Na Třísle nová galerie FONS, kterou zde otevřela firma STAPRO. Cílem galerie je prezentovat progresivní i renomované výtvarníky, ale také pomoci onkologickému oddělení Nemocnice Pardubice, kam bude směřovat výtěžek z prodaných děl. Proto byli hosty na vernisáži mj. i ředitel Nemocnice Pardubice MUDr. Jan Feřtek, MBA, a primářka onkologie MUDr. Jana Dostálová.

Anniversary today 13.11.1997

byl v pardubickém Domě hudby zahájen jubilejní XV. mezinárodní festival dětských a mládežnických sborů, kterého se zúčastnilo celkem 10 sborů.
Interiér lékárny u Kosmy a Damiána

Anniversary today 13.11.1995

zahájila provoz nová soukromá lékárna "U KOSMY A DAMIÁNA" ve Sladkovského ulici jako 13. lékárna v Pardubicích.

Anniversary today 13.11.1991

se v 18 hodin poprvé ozvala znělka televizního studia ZUBR Pardubice, které vysílalo svou první relaci.

Anniversary today 13.11.1958

byl položen základní kámen ke stavbě nové školy v Přelouči.
Reálka v Pardubicích

Anniversary today 13.11.1927

byl slavnostně položen základní kámen k novostavbě státní reálky v Pardubicích (dnes elektrotechnické průmyslové školy), kterou projektoval arch. Ladislav Machoň.
Původní sídlo Ředitelství pošt a telegrafů, později sídlo Okresního úřadu v Pardubicích.

Anniversary today 13.11.1919

zahájilo svou činnost v Pardubicích Ředitelství pošt a telegrafů, a to v prozatímních prostorách novoměstské školy (dnes základní škola bratranců Veverkových).