Anniversary

Titulek listu "Pernštejn"

Anniversary today 14.08.1995

se pardubický list "PERNŠTEJN" přejmenoval na "Pernštejn zrcadlo regionů". Přitom na místě šéfredaktora vystřídala Bohuslava Jasanského Jana Iovlevová. List nadále vycházel v pondělí a ve čtvrtek. Do listu údajně finančně vstoupilo RADIO PROFIL. Po pár týdnech to byl opět starý Pernštýn.

Anniversary today 14.08.1910

byla v Pernštýnské ulici v Pardubicích odhalena deska na rodném domě Františka Schwarze, významného českého samosprávného činovníka.
Ing. Kašpar na Proseku v Praze

Anniversary today 14.08.1910

uskutečnil pardubický rodák Ing. Jan Kašpar, náš první aviatik, leteckou produkci v Praze na Proseku.

Anniversary today 14.08.1904

a 15. srpna 1904 uspořádali vídeňští Češi manifestační výlet do Čech. Navštívili i město Přelouč.

Anniversary today 14.08.1894

schválila zemská školní rada v Praze výstavbu měšťanské školy v Bohdanči. Školní budova byla postavena za půl roku a 4. října 1896 byla slavnostně otevřena.

Anniversary today 14.08.1891

byla zahájena stavba měšťanské chlapecké školy v Holicích. Byla dokončena v listopadu 1892.
JUDr. Karel Pippich, účastník Jubilejní valné hromady 1890 v Pardubicích

Anniversary today 14.08.1890

slavila Ústřední matice školská deset let svého trvání. Při této příležitosti se konala v Pardubicích ve dnech 14.-16.8.1890 její Jubilejní valná hromada. Zúčastnilo se jí mnoho významných osobností (dr. F. L. Rieger, předseda ÚMŠ, dr. K. Pippich z Chrudimi, aj.). Knihkupec Eduard Kmínek dal pro tuto příležitost razit pamětní bronzové medaili. Na jedné její straně jsou u alegorické postavy ÚMŠ nápisy "PRAHA 1880" a "PARDUBICE 1890". Na rubu je nápis: "PAMÁTCE DESÍTILETÉ JUBILEJNÍ VALNÉ HROMADY ÚSTŘEDNÍ MATICE ŠKOLSKÉ V PARDUBICÍCH 1890". Sjezd skončil 16. srpna nádherným průvodem a národní slavností na Olšinkách, na které se představily spolky z třiatřiceti českých a moravských měst."