Anniversary

Anniversary today 14.11.1997

byla výkopem zahájena plynofikace Choltic.

Anniversary today 14.11.1996

byl v Ideonu na Olšinkách zahájen 3denní "PARDUBICKÝ VELETRH '96".

Anniversary today 14.11.1995

byla v Pardubicích zahájena čtyřdenní již 27. celostátní koloristická konference textilních chemiků za účasti rekordního počtu zahraničních firem z Anglie, Holandska, Německa, Rakouska, Švýcarska a Tchajwanu a více než 200 textilních chemiků z ČR a SR.

Anniversary today 14.11.1995

opustil stáčecí linku Pivovaru Pardubice poslední hliníkový sud. Nadále zde bude pivo stáčeno pouze do nerezových sudů KEG.

Anniversary today 14.11.1995

zahájila kabelová televize INTES a. s. v Pardubicích vysílání filmového kanálu HBO (Home Box Office).
Kostel v Lipolticích.

Anniversary today 14.11.1993

byl po tříleté opravě znovu vysvěcen královéhradeckým biskupem Otčenáškem 700 let starý kostel v Lipolticích na Přeloučsku.
Památník obětem železniční tragédie u Stéblové

Anniversary today 14.11.1960

došlo v železniční stanici Stéblová u Pardubic k tragické srážce dvou vlaků, při které zahynulo 117 osob a 110 bylo raněných.
Profesor Josef Sakař

Anniversary today 14.11.1927

byl profesor pardubické reálky Josef Sakař, autor pětidílných "Dějin Pardubic nad Labem", jmenován čestným občanem města Pardubic.

Anniversary today 14.11.1924

se části pardubického 8. jezdeckého pluku přemístily do Bohdanče a Dašic.

Anniversary today 14.11.1918

byl v Přelouči zřízen cejchovní úřad.
JUDr. Karel Kramář za své návštěvy v Pardubicích na výstavě

Anniversary today 14.11.1918

byl na prvním zasedání Národního shromáždění ČSR jmenován prvním československým ministerským předsedou JUDr. Karel Kramář, od roku 1910 čestný občan města Pardubic.

Anniversary today 14.11.1867

zahájil Sokol Pardubice svá pravidelná cvičení v pronajatých místnostech "staré" reálky na dnešním Komenského náměstí.
Král Matyáš ve vyobrazení Thuroczova díla Chronica Hungarorum

Anniversary today 14.11.1472

uzavřeli uherský král Matyáš Korvín a Vilém z Pernštejna, pozdější pán na Pardubicích a na Kunětické hoře, smlouvu, na základě které dal Matyáš pokyn k propuštění Vilémova bratra Zikmunda, kterého držel ve vězení Zdeněk ze Šternberka, hejtman království Českého a nejvyšší purkmistr pražský. Vilém se naproti tomu zavázal, že spolu s bratrem Zikmundem bude Matyáše vojensky podporovat v jeho bojích s Čechy a Poláky.