Anniversary

Část chvaletického přístaviště

Anniversary today 15.02.1997

byla ve chvaletických loděnicích spuštěna na vodu loď "Pilsen", vyrobená pro německou společnost Wessels.
Věra Krpatová

Anniversary today 15.02.1995

věnovala paní Věra Krpatová, vdova po advokátovi a spisovateli JUDr. Karlu Krpatovi, Východočeskému muzeu v Pardubicích jeho knihovnu o cca 100 svazcích. Mezi věnovanými knihami je několik vzácných tisků, např. kniha L. Fauna "Roma ristanrata", vydaná v Benátkách v roce 1543.
Náves ve Starých Ždánicích - 30. léta

Anniversary today 15.02.1915

udělil císař František Josef I. obci Staré Ždánice na Pardubicku erb. Je na něm na stříbrném štítě černý kohout s červenou zbrojí, stojící na zelené trávě. Za kohoutem roste strom s hnědým kmenem a zelenou korunou. Celý štít pak lemuje bronzová obruba.

Anniversary today 15.02.1870

počala v Pardubicích působit okresní školní rada za předsednictví okresního hejtmana Josefa Brechlera.
Staré nádraží

Anniversary today 15.02.1859

bylo dáno do provozu nové, v pořadí již druhé, pardubické železniční nádraží (dnes mu říkáme "staré").