Anniversary

Budova archivu před rekonstrukcí

Anniversary today 15.03.1995

byla otevřena nová budova Státního okresního archivu (SOkA) Pardubice, vzniklá rekonstrukcí býv. "Píšova železářství" na Bělobranském náměstí.
Alice a Jan Masarykovi v exilu v roce 1939

Anniversary today 15.03.1946

navštívil Pardubice tehdejší ministr zahraničních věcí Jan Masaryk, který v sokolovně na Olšinkách promluvil k pardubickým občanům. Pardubice byly prvním místem, kde Jan Masaryk po návratu z exilu kromě Prahy veřejně vystoupil.

Anniversary today 15.03.1925

byla v Pardubicích ustavena Východočeská župa šachová, jejímiž členy se stalo 18 klubů.
Autobus Laurint a Klement z roku 1920

Anniversary today 15.03.1920

bylo zahájeno autobusové spojení Vysoké Mýto - Holice - Hradec Králové.