Anniversary

Kresba družice CESA SAT na stacionární dráze

Anniversary today 15.07.1997

byl v Trnové položen základní kámen ke stavbě pozemního řídícího střediska akciové společnosti CESA Pardubice pro řízení letu první české geostacionární družice.
Základní škola v Horním Jelení

Anniversary today 15.07.1938

byl zvolen starostou Horního Jelení ředitel místní Masarykovy školy Bohumil Haupt.
Část pomníku padlým v Ostřešanech

Anniversary today 15.07.1934

byl v Ostřešanech odhalen pomník obětem 1. světové války. Pomník navrhl arch. Karel Řepa, sochařskou část provedl Miloslav Baše.

Anniversary today 15.07.1922

byl v Cholticích zřízen a uveden do provozu chudobinec.
Městská spořitelna  v budově bývalé barokní radnice

Anniversary today 15.07.1886

byla v Pardubicích založena Městská spořitelna, která se stala vbrzku nejen oblíbeným peněžním ústavem střádalů, ale která vyvíjela i záslužnou sponzorskou činnost, směřující k rozvoji města. Svoje první sídlo měla ve starobylé radnici s krásnou štukovou výzdobou Jakuba Teplého.

Anniversary today 15.07.1867

žilo v Přelouči 2.345 obyvatel.