Anniversary

Anniversary today 15.11.2000

navštívila Pardubice filipínská velvyslankyně v ČR paní Carmelity Rodriguez Salas, která zde zjišťovala eventuelní možnost uplatnění filipínských investic v Pardubicích. Na radnici ji uvítal primátor Ing. Jiří Stříteský.
Nazareth koncertoval na zimním stadionu v Pardubicích

Anniversary today 15.11.2000

koncertovala na pardubickém zimním stadionu hardrocková legenda Nazareth.

Anniversary today 15.11.1997

začal v Pardubicích vernisáží prací postižených dětí "Malíři dětem, děti malířům" II. ročník dvoutýdenního "Festivalu otevřených srdcí", největší charitativní akce svého druhu u nás.

Anniversary today 15.11.1993

byl na Smetanově náměstí otevřen první čínský restaurant v Pardubicích.

Anniversary today 15.11.1990

byla založena Společnost pro rozvoj Pardubicka.

Anniversary today 15.11.1970

se na dostihovém závodišti Velké pardubické jel první autokros v Československu.

Anniversary today 15.11.1945

byla v Dašicích otevřena obecní knihovna, která měla v té době 10 tisíc knih.
Vpravo nahoře na budově je vidět zmiňovaný znak s českým lvem

Anniversary today 15.11.1939

byl odstraněn z budovy býv. Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích (býv. OkÚ) velký kamenný znak s českým lvem. Znak byl součástí velkého balvanu, v kterém byl vytesán, a měl velkou uměleckou hodnotu. K odstranění znaku došlo na příkaz Němců, protože budova poštovního ředitelství se stala sídlem úřadu pardubického vrchního zemského rady (Oberlandrata).

Anniversary today 15.11.1929

byla na Skřivánku na dnešní Palachově třídě v čp. 852 otevřena nová lékárna.

Anniversary today 15.11.1905

byla otevřena Pokračovací hospodářská škola pro dívky v Horní Rovni.

Anniversary today 15.11.1892

byla otevřena Pokračovací hospodářská škola ve Chvojenci.

Anniversary today 15.11.1728

byla zahájena výuka na tehdy nově zřízeném čtyřtřídním latinském gymnáziu při minoritském klášteře v Pardubicích. Školu slavnostně otevřel pardubický primátor František Josef Fiedler. Žáci, kteří školu absolvovali a chtěli dosáhnout ucelené vzdělání, museli do 5. a 6. humanitní třídy k jezuitům do Hradce Král. Pardubická obec proto usilovala o otevření těchto tříd i v Pardubicích, což bylo povoleno v roce 1738 a vyučování v nich bylo zahájeno 1.11.1739. Gymnázium bylo zrušeno 25.5.1777 rakouským dvorním dekretem spolu s mnoha dalšími církevními školami v celé rakouské monarchii.