Anniversary

Anniversary today 16.01.1950

byla v Přelouči zřízena protituberkulosní poradna.

Anniversary today 16.01.1933

byla v Přelouči zahájena akce vyvařování polévek pro 400 nezaměstnaných a jejich rodinné příslušníky.

Anniversary today 16.01.1928

zahájil v Pardubicích svou činnost Hlavní celní úřad, pod který tehdy spadalo 242 poštovních úřadů, na nichž se proclívalo zboží. Prakticky obhospodařoval celou východočeskou oblast.