Anniversary

Městský obvod Pardubice II., Chemiků 128, Pardubice - Polabiny

Anniversary today 16.04.1996

schválilo zastupitelstvo města Pardubic zřízení II. městského obvodu Pardubice-Polabiny.

Anniversary today 16.04.1936

se v Pardubicích konala přednáška o televizi, na které byla předvedena v činnosti vysílací a přijímací stanice systému BAIRD.

Anniversary today 16.04.1919

byla v Bohdanči na náměstí v místě býv. studny Barborky zasazena první Lípa svobody. Druhá Lípa svobody byla v Bohdanči zasazena 28.10.1968 proti vinárně Slatina.

Anniversary today 16.04.1912

byla v Dašicích zřízena vedlejší telefonní ústředna.
Z prvních leteckých pokusů Ing. Jana Kašpara v Pardubicích

Anniversary today 16.04.1910

se Ing. Kašpar na vojenském cvičišti v prostoru dnešního sídliště Dukla v Pardubicích dočkal prvního úspěchu ve své letecké kariéře. Uskutečnil asi dvoukilometrový let.
T. G. Masaryk s Karlem Čapkem

Anniversary today 16.04.1904

přednášel v Pardubicích o životním odkazu Jana Ámose Komenského pozdější prezident ČSR dr. T. G. Masaryk.
František Palacký

Anniversary today 16.04.1861

jmenovalo obecní zastupitelstvo města Přelouče čestnými občany Přelouče dr. Františka Palackého a dr. Františka Ladislava Riegra pro zásluhy o vlast a národ.