Anniversary

Anniversary today 16.05.1996

byl v Pardubicích zahájen "IV. ročník televizní techniky a satelitů".

Anniversary today 16.05.1993

se v Pardubicích běžel 2. ročník Pardubického maratónu.
Prezident Beneš v Pardubicích

Anniversary today 16.05.1945

zastavil v Pardubicích zvláštní vlak prezidenta Edvarda Beneše, který se vracel z exilu do osvobozené vlasti. K několika tisícům Pardubáků, kteří se shromáždili na nádraží, přednesl krátký projev.

Anniversary today 16.05.1926

byl otevřen nový most přes Labe u hydroelektrárny v Přelouči (stavěl se od roku 1920).
Maršál Ferdinand Foch

Anniversary today 16.05.1923

navštívil Pardubice Osvoboditel Francie francouzský maršál Ferdinand Foch.
Členové obce sokolské v Kostěnicích

Anniversary today 16.05.1920

byla v Kostěnicích založena tělocvičná jednota Sokol. Starostou byl zvolen Josef Malíř.
Titulní list prvního čísla časopisu Východočeský Republikán

Anniversary today 16.05.1919

vyšlo v Pardubicích 1. číslo listu "Východočeský republikán". Odpovědný redaktor Josef Pilnáček.
Položení základního kamene k Městskému divadlu

Anniversary today 16.05.1907

byl položen základní kámen ke stavbě Městského divadla v Pardubicích. Stavbu prováděl stavitel Josef Döller z Chrasti u Chrudimě podle projektu pražského architekta Antonína Balšánka. Divadlo bylo slavnostně otevřeno ve dnech 11. a 12. prosince 1909.
Evangelický kostel v Přelouči z r. 1905 podle projektu R.Kříženeckého

Anniversary today 16.05.1905

byla v Přelouči vysvěcena novostavba evangelického chrámu, postaveného podle projektu pražského architekta Rudolfa Kříženeckého.

Anniversary today 16.05.1871

byla zahájena doprava na právě dokončené železniční trati Pardubice-Německý (dnes Havlíčkův) Brod.