Anniversary

Anniversary today 16.07.1994

byla prodloužena autobusová linka Dopravního podniku města Pardubic čís. 16 až na Kunětickou horu. Jezdí přes Staré Hradiště, Psinek, Brozany a Ráby.

Anniversary today 16.07.1921

byla v Kojicích založena tělovýchovná jednota Sokol. V roce 1945 se spojila s fotbalovým klubem SK Polaban Kojice v jednu organizaci pod společným názvem Sokol Kojice.
Evžen Čihák, r. 1912

Anniversary today 16.07.1911

vystoupil pardubický aviatik Eugen Čihák na své první letecké produkci v Poděbradech.
Z návsi v Pardubičkách, stará škola, vzadu kostel a hřbitov

Anniversary today 16.07.1882

byla za přítomnosti okresního hejtmana Ignáce Boukala slavnostně otevřena dvoutřídní jednoposchoďová škola v Pardubičkách.

Anniversary today 16.07.1876

se konalo první veřejné cvičení hasičského sboru v Holicích, tehdy ještě složky místního Sokola.