Anniversary

Eduard Francevič Nápravník (1839 - 1916)

Anniversary today 16.11.1999

byla v Býšti odhalena pamětní deska rodákovi Eduardu Nápravníkovi, který proslul jako dirigent Petrohradské opery a baletu. Je pohřben na Novoděvičím hřbitově v Petrohradu.

Anniversary today 16.11.1999

odhalil rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., v prostoru univerzitního campu památník, věnovaný Dni boje studentů za svobodu a demokracii.

Anniversary today 16.11.1995

se konaly v Pardubicích v rámci 125. výročí založení firmy Prokop Pardubice VI. "Mlynářské dny 95".
Fotografie supermarketu z roku 2003

Anniversary today 16.11.1995

zahájil v Pardubicích na tř. Míru prodej Supermarket MANA (dnes ALBERT).
Pohled na Dům módy Styl a tř. Míru v roce 1978

Anniversary today 16.11.1992

otevřela upravené prodejní místnosti v býv. Domě módy STYL na tř. Míru firma HASSO.

Anniversary today 16.11.1939

byla v Masarykově domě v Přelouči otevřena první mateřská škola.

Anniversary today 16.11.1813

se konaly v Pardubicích hlučné oslavy Napoleonovy porážky u Lipska. Město bylo bohatě osvětleno a zaznělo několik dělových salv. Druhý den byla sloužena děkovná mše. Zpívalo se Te Deum laudamus a děkan Kautský v krátké promluvě vysvětlil význam Napoleonovy porážky.