Anniversary

Chmelařská pojišťovna ve Sladkovského ulici

Anniversary today 17.01.1997

zahájila v restaurovaných prostorách ve Sladkovského ulici v Pardubicích svou činnost řídící divize akc. spol. Chmelařská pojišťovna.
Logo Fakulty ekonomicko-správní

Anniversary today 17.01.1991

byla na VŠCHT Pardubice založena Fakulta územní správy (dnes Fakulta ekonomicko-správní).
Jeviště spolku divadelních ochotníků "Klicpera"

Anniversary today 17.01.1926

se konala v Holicích ustavující valná hromada "Družstva pro postavení divadla v Holicích"."
Karel IV. - detail z votivního obrazu Jana Očka z Vlašimi

Anniversary today 17.01.1726

potvrdil císař Karel VI. městu Přelouči všechna jeho dřívější privilegia.