Anniversary

Stavba plynovodu na Pardubicku

Anniversary today 17.07.1998

se konala kolaudace plynovodu do obcí Choltice, Chrtníky, Jedousov, Svinčany a Bezděkov.
Areál koupaliště na konci 70. let

Anniversary today 17.07.1960

bylo v Pardubicích dáno do provozu letní koupaliště v Cihelně.
Pomník padlých v první světové válce ve Starém Máteřově

Anniversary today 17.07.1927

byl ve Starém Máteřově odhalen pomník padlým v I. světové válce. Odhalení byl přítomen jako mladík i pozdější vynikající český herec Zdeněk Štěpánek, který jezdíval do Máteřova ke svému strýci Karlu Štěpánkovi.

Anniversary today 17.07.1878

se konaly v Pardubicích na Chrudimce první veslařské závody.