Anniversary

Masarykova socha na náměstí Legiií v 90. letech

Anniversary today 18.04.1940

bylo v pardubické městské radě rozhodnuto z popudu německých okupačních úřadů o likvidaci bronzové sochy T. G. Masaryka na Legionářském náměstí. Socha byla 26. dubna fyzicky odstraněna a odeslána na adresu Praha VII., Bubenská 415, obecní dvůr, sklad kovů. Tam po ní skončila veškerá stopa.
Sokolovna na Olšinkách

Anniversary today 18.04.1922

byla zahájena stavba sokolovny na Olšinkách podle návrhu Ing. arch. Mendla a Šantrůčka z Prahy. Stavbu provedl pardubický stavitel Ferdinand Potůček. Stavba byla dokončena 22. června 1923.