Anniversary

Nová železniční zastávka v Čeperce

Anniversary today 18.07.1997

byla v Čeperce dána do provozu moderní budova železniční zastávky.
Hydroelektrárna v Přelouči

Anniversary today 18.07.1927

byla dokončena stavba zdymadla a hydroelektrárny na Labi v Přelouči.

Anniversary today 18.07.1920

se ustavil v Přelouči studentský spolek "Ladislav Quis".