Anniversary

Anniversary today 19.06.2000

bylo v Pardubicích otevřeno první české lokální středisko pro dálkovou počítačovou výuku expertů na konstrukci, zřizování a obsluhu počítačových sítí.
Dominik Hašek

Anniversary today 19.06.1997

se stal český hokejový brankář Dominik Hašek, pardubický rodák, držitelem Hartovy ceny pro nejužitečnějšího hráče severoamerické NHL, nejvyššího ocenění pro jednotlivce v současném světovém hokeji.

Anniversary today 19.06.1993

byla v Hradci Králové ustavena Asociace ředitelů divadel České republiky. Jejím předsedou se stal ředitel VČD v Pardubicích Mgr. Miloslav Kučera. Sídlem Asociace se staly Pardubice.
Hodiny na Zelené bráně

Anniversary today 19.06.1939

byl na Zelené bráně vyměněn hodinový stroj za nový (bicí zařízení zůstalo staré).

Anniversary today 19.06.1932

sehrály pardubického pěvecké spolky Pernštýn a Ludmila na Kunětické hoře hru J. K. Tyla s hudbou Františka Škroupa "Fidlovačka".
Kašpar ve svém Blériotu XI

Anniversary today 19.06.1910

uskutečnil Ing. Jan Kašpar v Pardubicích první úspěšný veřejný vzlet se svým letadlem.

Anniversary today 19.06.1880

se konala přípravná schůze budoucího pardubického Muzejního spolku, na které byl odsouhlasen návrh jeho stanov.

Anniversary today 19.06.1880

byla dokončena stavba nové jednopatrové školní budovy ve Svinčanech, která byla postavena podle plánu choltického stavitele Josefa Volejníka. Stavbu provedl stavitel Josef Kočí z Chrudimě. Základní kámen ke stavbě školy byl položen 24.6.1878.
Jan Nepomuk Konečný

Anniversary today 19.06.1864

byl položen základní kámen ke stavbě budovy vyšší reálky v Pardubicích na Komenského náměstí. Slavnostního aktu, který se stal významnou kulturní i politickou událostí té doby, se zúčastnili i dr. František Palacký a dr. František Ladislav Rieger, oba již od roku 1861 čestní občané Pardubic. Pod základní kámen byla uložena vedle jiných spisů i pamětní listina, sepsaná docentem Janem Konečným, pardubickým radním.