Anniversary

Anniversary today 19.11.1998

zahájil dvoudenní návštěvu Pardubic čínský velvyslanec v ČR pan Yan Peng. Hlavním účelem jeho návštěvy bylo slavnostní otevření výstavy "Draci a lidová kultura Číny" ve Východočeském muzeu.
Čistírna odpadních vod Chvaletice

Anniversary today 19.11.1997

byla ve Chvaleticích uvedena do provozu městská biologická čistírna odpadních vod.

Anniversary today 19.11.1995

byla v Domě techniky v Pardubicích zahájena dvoudenní výstava rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
Kostel sv. Jana Křtitele.

Anniversary today 19.11.1994

byl po rozsáhlé rekonstrukci znovu vysvěcen hradeckým biskupem Josefem Kajnekem kostel sv. Jana Křtitele v Pardubicích.