Anniversary

Chrudim

Anniversary today 19.12.2000

se konalo v Chrudimi první zasedání zastupitelstva Pardubického kraje.
Firma buduje obchodní distribuční síť po celé republice

Anniversary today 19.12.2000

byla v Přelouči dána do provozu diskontní potravinová prodejna PENNY MARKET.

Anniversary today 19.12.1997

prožili zaměstnanci a chovanci Dětského centra v Sezemicích-Veské slavnostní den. Od starosty Sezemic Bohuslava Kopeckého, psychiatra a spisovatele MUDr. Jana Cimického, kanoisty Martina Doktora a herců Jana Potměšila a Miloše Kohouta převzali hromadu dárků od nejrůznějších sponzorů.
Radiodiagnostické oddělení v areálu nemocnice

Anniversary today 19.12.1994

bylo dáno na radiodiagnostickém oddělení pardubické nemocnice do provozu osm nových přístrojů, které představují evropskou úroveň - skiaskopická stěna s digitalizací obrazu, skiagrafické pracoviště, tři pojízdné rentgenové přístroje skiaskopické, určené k provozu na chirurgických sálech a ambulancích s obrazovou pamětí, televizí a digitalizací obrazu, dva pojízdné rentgenové přístroje skiagrafické, určené ke snímkování u lůžka pacienta a panoramatický stomatologický rentgenový přístroj.

Anniversary today 19.12.1977

rozhodl VčKNV v Hradci Králové o tom, že s platností od 1.1.1978 byl Sezemicím opět vrácen statut města.
Kunětická hora (okolo roku 1900)

Anniversary today 19.12.1919

byla podepsána první (zatímní) kupní smlouva, kterou Muzejní spolek Pardubice zakoupil Kunětickou horu.