Anniversary

Znak města Dašic

Anniversary today 20.02.2000

převzali představitelé Dašic od předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause rozhodnutí o opětném povýšení Dašic na město.

Anniversary today 20.02.1947

byl předseda Národního shromáždění Josef David zvolen čestným občanem Pardubic. Čestné občanství mu bylo oduznáno městským zastupitelstvem v roce 1993.
Pohled od plavební komory na jezový most v Přelouči

Anniversary today 20.02.1928

proběhla kolaudace stavby jezu, plavební komory, vodní elektrárny a silničního mostu přes Labe v Přelouči, kterou podle projektu Ředitelství pro stavbu vodních cest v Praze postavila v letech 1921-27 pražská firma Kapsa a Müller.
Dr. František Hromádka na dobové kresbě

Anniversary today 20.02.1881

byla na výborové schůzi Muzejního spolku Pardubice dojednána koupě ornitologické sbírky lékaře Františka Hromádky za 3.000 zlatých. Sbírka představovala 1150 vycpanin a tři skříně nerostů, mušlí, ptačích vajec a jiných přírodnin (mj. obrazů, parohů apod.). Sbírka se stala základem Vlastivědného muzea v Pardubicích.