Anniversary

Anniversary today 20.03.2000

bylo v Pardubicích dáno do provozu Mateřské centrum POHÁDKA.
Zámek v Pardubicích-stav po generální opravě v 90. letech

Anniversary today 20.03.2000

odeslal pardubický primátor Ing. Jiří Stříteský žádost ministru kultury Pavlu Dostálovi, aby byl pardubický zámek zařazen do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (nebyl zařazen).
Hotel Synthesia

Anniversary today 20.03.1995

byla v salonku hotelu SYNTHESIA v Polabinách podepsána za přítomnosti primátora města Ing. Libora Slezáka, CSc., smlouva o spolupráci mezi a. s. Sythesia, zastoupenou jejím generálním ředitelem Ing. Jaroslavem Valouškem, a Východočeskou galerií, Východočeským divadlem a Komorní filharmonií Pardubice.

Anniversary today 20.03.1991

byly nově pojmenovány tyto pardubické ulice: Železničního pluku, Jaroslava Křivky, Mozartova, Štefanikova, npor. Eliáše, Lonkova a Mezi zahradami a naopak byly zrušeny názvy těchto ulic: Rybalkova, Alšova, Mánesova, SNP, Spojovací.
Stará škola v Sezemicích

Anniversary today 20.03.1981

byl v Sezemicích otevřen nový areál základní devítileté školy. Projektoval jej Ing. arch. Macas z Pardubic.
Nádraží v Týništi nad Orlicí - snímek z roku 1910

Anniversary today 20.03.1894

zaslal pardubický městský úřad pražskému místodržitelství plány železnice, která měla spojit Pardubice s Týništěm nad Orlicí. Železniční trať, vedoucí přes Sezemice a Holice však nebyla realizována. Důvodem byla nedůvěra k projektu Ing. Viktora Nobacka, nedostatečná podpora podnikatelů regionu a tím i málo finančních prostředků na tak náročnou stavbu.

Anniversary today 20.03.1890

se stal prvním státním obvodním lékařem v Opatovicích nad Labem MUDr. Emanuel Nohejl.

Anniversary today 20.03.1837

shořelo v Moravanech při ničivém požáru 34 domů a 18 stodol.