Anniversary

Ilustrační foto

Anniversary today 20.09.2000

byl zahájen na Univerzitě Pardubice třídenní seminář "Cyklistická doprava a cykloturistika v ČR, její vazby na regionální politiku".
Přechod pro pěší před Zelenou bránou

Anniversary today 20.09.1998

byl v Pardubicích u Zelené brány otevřen vedle dosavadního podchodu i úrovňový přechod pro pěší.
Herečka Taťána Medvecká

Anniversary today 20.09.1997

získali Cenu Františka Filipovského za nejlepší výkon v dabingu v roce 1996 Taťána Medvecká a Boris Rösner. Za celoživotní mistrovství v dabingu byli oceněni Blanka Bohdanová, Ilja Prachař, Vladimír Ráž a Karel Richter.

Anniversary today 20.09.1995

byla slavnostně zahájena výstavba administrativní budovy Katastrálního úřadu v Pardubicích proti hotelu Zlatá štika.
Hotel Labe

Anniversary today 20.09.1995

byla v pardubickém hotelu Labe zahájena dvoudenní konference k aktuálním problémům výživy a úkolům v národních programech ochrany zdraví.
Malíř Ota Janeček

Anniversary today 20.09.1989

byl rodák z Pardubiček Ota Janeček, významný český malíř a grafik, jmenován čestným občanem města Pardubic.

Anniversary today 20.09.1968

byl starosta švédského města Skelleftea Gunnar Nilsson jmenován čestným občanem města Pardubic.
Nová sakrální stavba církve bratrské v Pardubicích byla vybudována na sídlišti Polabiny

Anniversary today 20.09.1947

navštívil Pardubice u příležitosti 25. výročí státního schválení náboženské obce Církve československé v Pardubicích patriarcha CČs. ThDr. et PhDr. František Kovář.

Anniversary today 20.09.1930

vyhořela Hořeňovského pila v Pardubicích.

Anniversary today 20.09.1903

se konal silniční motocyklový závod na trati Pardubice, Vysoké Mýto, Hradec Králové, Pardubice. Závod se uskutečnil v rámci Východočeské výstavy v Pardubicích. Z jedenácti startujících vesměs na motocyklech zn. Laurin a Klement zvítězil jakýsi Toman v čase 1:51 hod., což byl jistě výkon úctyhodný jednak vzhledem ke stavu a kvalitě tehdejších vozovek, jednak k tehdejší konstrukci motocyklů.

Anniversary today 20.09.1851

nechali pardubičtí radní na základě zákazu ministerstva vnitra odebrat pušky, prapor a buben místní Národní gardě. Týden poté přišla z podkrajského úřadu stížnost, podle níž počet odebraných pušek nesouhlasil s počtem členů gardy. Purkmistr Kulhavý, býv. gardový hejtman, se hájil tím, že byly odebrány pouze střelbyschopné zbraně a velitelé že byli vyzbrojeni jen šavlemi.