Anniversary

IPB Pojišťovna

Anniversary today 20.12.2000

byla v Pardubicích na náměstí T. G. Masaryka otevřena reprezentační budova ústředí IPB Pojišťovny (dnes ČSOB). Vznikla přestavbou původní výškové budovy býv. UNICHEMU nákladem 860 mil. Kč.
Stará hokejová hala, která nahradila původní nezastřešené kluziště

Anniversary today 20.12.1947

byla dána do provozu první pardubická umělá ledová plocha.

Anniversary today 20.12.1940

vyšla u nás první poštovní známka s námětem Pardubic. Známku provedl rytec J. Goldschmied v pražské Unii. Na známce je pohled na severní stranu pardubického zámku.

Anniversary today 20.12.1935

zvolilo obecní zastupitelstvo v Sezemicích svého vůbec prvního čestného občana města Josefa Nešpora, ředitele škol v.v.
Autobus Praga NO z roku 1927, jímž byla zahájena doprava na lince ČSD z Chrudimě do Pardubic

Anniversary today 20.12.1927

byl zahájen provoz na autobusové lince ČSD Pardubice - Chrudim. Byla to vůbec první autobusová linka, kterou na území ČSR provozovaly Československé státní dráhy.

Anniversary today 20.12.1918

zastavil okresní hejtman v Pardubicích činnost Okresního národního výboru v Přelouči.

Anniversary today 20.12.1908

byl v Bohdanči založen z iniciativy "Občanské besedy Langer" Okrašlovací spolek. Jeho předsedou by zvolen Antonín Marek, první ředitel tamní měšťanské školy.

Anniversary today 20.12.1866

byla v Bohdanči zřízena pošta. Prvním poštmistrem se stal František Peška, tehdejší starosta města.