Anniversary

Kino Sirius na Pernerově nám. (budova ČD)

Anniversary today 21.02.1992

zahájilo na nádraží ČSD v Pardubicích svou činnost kino SIRIUS.
Milan Hodža

Anniversary today 21.02.1938

byl jmenován čestným občanem města Pardubic předseda vlády ČSR dr. Milan Hodža.
Svatopluk  Čech

Anniversary today 21.02.1896

byl jmenován čestným občanem Přelouče básník Svatopluk Čech.

Anniversary today 21.02.1886

zničil rozsáhlý požár koňské stáje vojenské posádky v Pardubicích. Tato událost spolu s několika velkými povodněmi, ohrožujícími staré vojenské objekty, uspíšila stavbu nových kasáren, zbudovaných na náklady města v letech 1894-95 v místech dnešního OD TESCO.
Císař František II.

Anniversary today 21.02.1794

poslal císař František II. na rozdíl od předchozích panovníků, kteří vždy stvrzovali městu Pardubicím předcházející privilegia jejich obsáhlým výpisem na stvrzujícím listu, pardubickému občanstvu pouhé vrchnopanské ujištění kratičkým německy psaným pergamenovým listem.