Anniversary

Z pardubických "Dnů chleba" (biskup Dominik Duka žehná chlebu)

Anniversary today 21.05.1997

byly v Pardubicích zahájeny třetí celostátní "Dny chleba '97".

Anniversary today 21.05.1994

se konal v Pardubicích další ročník Aviatické pouti Ing. Jana Kašpara.
Hrob Bedřicha Smetany v Praze

Anniversary today 21.05.1934

se konal v Přelouči koncert České filharmonie za řízení V. Talicha u příležitosti 50. výročí úmrtí B. Smetany.

Anniversary today 21.05.1924

se konal v Moravanech první trh na hovězí dobytek.
Položení základního kamene v květnu 1907

Anniversary today 21.05.1882

se konala v Pardubicích ustavující schůze Spolku pro postavení divadelního domu v Pardubicích. Předsedou byl zvolen Leopold Werner a tajemníkem ředitel reálky Jiljí Vratislav Jahn. Spolek vznikl z podnětu profesorů reálky Gustava Heše a Františka Vratislava Sovy, lékaře MUDr. Františka Cibulky, okresního tajemníka Josefa Herbergra a stavitele Václava Kašpara. Původně se uvažovalo, že v divadelním domě budou kromě divadla i spolkové a restaurační místnosti. Tento záměr padl a byla postavena budova pouze pro divadlo podle projektu Ing. arch. Antonína Balšánka, asistenta pražské techniky. Základní kamen byl položen 16. května 1907 a divadlo bylo slavnostně otevřeno ve dnech 11. a 12. prosince 1909.
Vladislav II. Jagellonský

Anniversary today 21.05.1507

udělil král Vladislav II. Jagellonský Vilémovi z Pernštejna právo vybírat clo a mýto.
Ilustrace z Českomoravské kroniky - busta z chrámu sv. Víta - Alžběta Pomořanská

Anniversary today 21.05.1363

oddal arcibiskup Arnošt z Pardubic císaře Karla IV. s Eliškou Pomořanskou.