Anniversary

Anniversary today 21.07.1997

bylo na svahu Kunětické hory započato se skrývkou zeminy v místech, kde se rozšiřuje vodojem.

Anniversary today 21.07.1929

byl položen základní kámen ke stavbě Husova sboru v Heřmanově Městci. Pamětní kámen, zasazený do zdi vestibulu, má text: "Milujte se, Pravdy každému přejte! Tento Husův sbor postavila náboženská obec církve československé v Heřmanově Městci v letech 1929-1930 svým nákladem a za pomoci příznivců, když byl presidentem republiky T. G. Masaryk, patriarchou G. Procházka a biskupem Stanislav Kordule. 21.VII.1929." Sbor byl postaven podle projektu pardubického architekta Ferdinanda Potůčka.
Kunětická hora - z roku 1850

Anniversary today 21.07.1820

navštívil Kunětickou horu korunní princ Ferdinand se dvěma průvodci.