Anniversary

Libor Pešek

Anniversary today 21.09.1999

byl zvolen čestným občanem města Pardubic dirigent Libor Pešek.
Biskup Otčenášek na návštěvě Pardubic v roce 2000

Anniversary today 21.09.1997

byla u studánky na Kokešově u Čívic vysvěcena arcibiskupem Karlem Otčenáškem nová mariánská kaple.
Starosta Pavel Bořek představuje novou zastávku ve Chvaleticích

Anniversary today 21.09.1995

byla za přítomnosti ministra dopravy Jana Stráského slavnostně otevřena nová železniční zastávka ve Chvaleticích, postavená nákladem 14 mil. Kč.

Anniversary today 21.09.1995

byla v pardubickém zámku zahájena dvoudenní vědecká konference historiků a právníků k problematice kriminality a trestního práva v 16.-18. století.
IFAS - koncert v sále Domu hudby v 80. letech

Anniversary today 21.09.1994

byl v Pardubicích zahájen již 13. ročník Mezinárodního festivalu akademických pěveckých sborů IFAS 1994. V jeho rámci se poprvé konala tzv. ifasiáda, což je klání účastníků festivalu ve sportovních disciplinách.

Anniversary today 21.09.1943

byly rozhodnutím ministerstva vnitra vytvořeny Velké Pardubice. Stalo se tak sloučením obcí Pardubice, Rybitví, Blatníkovská Lhotka, Doubravice, Rosice nad Labem, Ohrazenice, Trnová, Staré Hradiště, Svítkov, Popkovice, Staré a Nové Jesenčany, Pardubičky, Nemošice, Studánka a Spojil v jednu obec s názvem Pardubice. Nové území města mělo rozlohu 6.000 ha, 5.800 domů a cca 50 tisíc obyvatel (z toho samotné Pardubice 1.900 ha, 3.300 domů a 35.000 obyvatel).

Anniversary today 21.09.1938

se konalo v Pardubicích představení Verdiho Violetty, v níž jako host vystoupila slavná světová pěvkyně Tatjana Menotti.

Anniversary today 21.09.1926

byly dány do užívání městské parní lázně v Hronovické ulici v Pardubicích. Veřejnosti sloužily až do roku 1963, kdy byly na Olšinkách dány do provozu nové lázně s 25 metrovým bazénem (dnešní IDEON).

Anniversary today 21.09.1910

se začalo vyučovat na nově zřízeném chlapeckém reálném gymnáziu v Pardubicích. Prvním ředitelem této školy byl jmenován Josef Durych.