Anniversary

Anniversary today 22.01.1922

byla v Moravanech otevřena Lidová škola hospodářská.
JUDr. Stanislav Lipčík

Anniversary today 22.01.1907

se konala ustavující schůze "Pokrokového klubu Pardubice" (předsedou byl zvolen František Kostelecký, místopředsedou Eman Kraus, jednatelem JUDr. Stanislav Lipčík, pokladníkem Josef Otto).