Anniversary

Prof. dr. Demiro Marchi

Anniversary today 22.04.1966

byl rektor univerzity ve Florencii dr. Demiro Marchi jmenován čestným občanem města Pardubic.

Anniversary today 22.04.1909

byl založen "Spolek na ochranu opuštěné mládeže soudního okresu Holického".
Trhy na Pernšrýnském náměstí v roce 1912

Anniversary today 22.04.1710

potvrdil císař Josef I. Pardubicím 4. jarmark a koňský trh.
Leopold I.

Anniversary today 22.04.1681

potvrdil císař Leopold I. městu Přelouči všechna jeho dřívější privilegia.

Anniversary today 22.04.1646

byla v Pardubicích uzavřena smlouva mezi městskou radou v čele s primátorem Janem Čáslavským a tesařem Petrem Machkem o postavení krovu a věže radniční budovy, která byla poškozena při ostřelování města Švédy v roce 1645. Celkové opravy skončily koncem léta 1647 a stály přes tři sta kop grošů.