Anniversary

Anniversary today 22.05.1998

se konal v Pardubicích odborný seminář "Bezpečnost občanů v ulicích" za účasti zástupců Ministerstva vnitra a představitelů městských policií z Pardubic, Mladé Boleslavi, Zlína, Brna a Soběslavi.

Anniversary today 22.05.1996

uhodil blesk v Sezemicích do topolů u cyklistické stezky. Způsobil škody na veřejném osvětlení a elektronických spotřebičích v nedalekých domcích.

Anniversary today 22.05.1995

byl na další dvě léta opět zvolen předsedou Asociace ředitelů divadel České republiky ředitel VČD v Pardubicích Mgr. Miloslav Kučera.
Kunětická hora po rekonstrukci

Anniversary today 22.05.1993

se brány Kunětické hory opět otevřely veřejnosti denně (kromě pondělí) od 9-17 hodin (Kunětická hora byla dlouhodobě uzavřena pro rozsáhlé rekonstrukční práce).
Inscenovaný požár - cvičení pardubických hasičů na výstavě v r. 1931

Anniversary today 22.05.1932

v 5.30 hod. zpozoroval městský strážník kouř, valící se ze střechy kostela sv. Bartoloměje. Hasičský sbor Pardubice a vojáci 8. jezdeckého pluku pomocí dvou stříkaček po dvou hodinách požár zlikvidovali. Požár vznikl pravděpodobně poruchou na elektrickém zařízení na zvonění v sobotu večer. Při hašení voda protékala klenbou stropu do kostela. Věž byla opravena vyztužením ohořelých hlavních trámů železnými pásy 20x100mm. Škoda byla odhadnuta na 34.000 Kč a byla kryta pojistkou. Krovy u hřebenu byly v délce asi 3 m nahrazeny. Opravu provedl tesař Polák, klempíř Kohoutek a pokrývač Křemenák.
František Karel Potěšil

Anniversary today 22.05.1932

otevřely Muzejní spolek Pardubice a Kunětické družstvo hradní Muzeum Františka Karla Potěšila na Kunětické hoře, obsahující cenné vykopávky a minerálie, předané sem ze sbírek školy v Kuněticích, staré i novější obrazy Kunětické hory, knihy, fotografie, upomínky, spisy atd., mající vztah a pojednávající o Kunětické hoře. Muzeum zaslouženě dostalo jméno ředitele Potěšila, agilního funkcionáře Kunětického družstva a Muzejního spolku, jehož obětavá a neúnavná činnost byla známa nejen v Pardubicích. Otevření muzea znamenalo značné obohacení Kunětické hory a přispělo významně k její návštěvnosti.