Anniversary

Anniversary today 22.10.1998

se konala na Finančním úřadě v Pardubicích první oficiální dražba věcí, zabraných dlužníkům.

Anniversary today 22.10.1997

se v kasárnách TGM v Pardubicích prezentovala 4. brigáda rychlého nasazení.
Kostel sv. Bartoloměje

Anniversary today 22.10.1992

jednala na Magistrátu města Pardubic odborná komise, která zvažovala možnost realizace záchranného geologického průzkumu kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích v rámci chystaných stavebních prací v chrámu (malování, výměna podlahy) a uvažovaného napuštění císařského náhonu.
Stavitel Ferdinand Potůček

Anniversary today 22.10.1922

byl v Pardubicích založen samostatný Klub filatelistů. Předsedou byl zvolen stavitel Ing. Ferdinand Potůček.
Titulní list týdeníku

Anniversary today 22.10.1920

začal v Pardubicích vycházet list levice v sociálně demokratické straně "RUDÝ VÝCHOD".
Družstvo pardubického Sokola v 80. letech 19. století

Anniversary today 22.10.1882

byla dána do provozu nová tělocvična při staré reálce na dnešním Komenského nám. Vedle školy ji využíval hlavně pardubický Sokol.
Budova školy na Komenského náměstí po opravách v 80. letech

Anniversary today 22.10.1866

byl na pardubické vyšší reálce zaveden výhradně český jazyk jako jazyk vyučovací.

Anniversary today 22.10.1645

se začali obyvatelé Pardubic připravovat pod vedením hraběte Strassolda na útok švédské armády. Na předměstích byly z bezpečnostních důvodů bourány domy a káceny stromy, městské hradby byly zpevněny a narychlo vyzbrojení měšťané se od vojáků učili zacházet se zbraněmi. Švédové, vedení generálem Torstenssonem, začali o dva dny později ostřelovat zápalnými granáty město tak, "že toliko v městě málo domův chatrnějších a kostel farní před ohněm zachován jest".