Anniversary

Rekonstruované náměstí s barokním měšťanským domem

Anniversary today 22.11.1996

byl v Dašicích uveden do provozu rekonstruovaný úsek místní komunikace přes náměstí.

Anniversary today 22.11.1990

se Pardubice staly statutárním městem.

Anniversary today 22.11.1946

byl tehdejší předseda československé vlády Klement Gottwald zvolen čestným občanem Pardubic. Čestné občanství mu bylo oduznáno městským zastupitelstvem v roce 1993.

Anniversary today 22.11.1883

se holický rodák MUDr. Emil Holub vydal na svou druhou cestu do Afriky.

Anniversary today 22.11.1879

byl v Pardubicích z podnětu profesora místní reálky dr. K. V. Seydlera založen "Literární spolek pardubický".

Anniversary today 22.11.1805

dorazil o 10. hodině dopolední do Pardubic těžký, krytý vůz pražské metropolní kapituly, která z Prahy odvážela svatovítské poklady ze strachu, aby je neuchvátili při event. obsazení Prahy francouzští vojáci. Opatrovníky vozu byli kapitulní děkan Jan Kostka z Sachsenthalu s kanovníky Dobešem a Fr. Karolim. Relikvie uložili v radním domě. O 14. hodině vyprovázel zpívající lid pražské poklady na další cestě k Vrchlabí.
Uniformy pruské pěchoty kolem roku 1750

Anniversary today 22.11.1744

odešla z Pardubic poslední pruská posádka, která město okupovala. Prusové při odchodu zničili svá skladiště s proviantem a oloupili obyvatelstvo. "Na náměstí a v ulicích vysypali vojáci asi 2000 strychů (objemový strych = 93,4 litru) mouky, až nakupily se hromady, sahající po boky. Potom ohněm zkazivše zbytky zásob na Zábraží, koželužnu i hospodu Zavadilku za řekou při mostě labském, pustili se do Hradce".
Svrchní deska tumby Vojtěcha z Pernštejna v kostele sv. Bartoloměje

Anniversary today 22.11.1531

sestavil pán na Pardubicích a na Kunětické hoře Vojtěch z Pernštejna svůj kšaft (poslední pořízení).
V závěti Arnošta z Hostýna z 29.12.1340 jsou Pardubice poprvé nazývány městem

Anniversary today 22.11.1332

vydal Arnošt z Hostýně, předek pánů z Pardubic, listinu, kterou daroval ze svého majetku řeholnímu řádu pardubických cyriaků od sv. Bartoloměje tu část Pardubic, které se později říkalo a dodnes říká Pardubičky a kde se již předtím cyriakové starali o kostel sv. Jiljí. Za to si Arnošt od cyriaků vymínil, že budou denně sloužit dvě mše za spásu jeho duše, duší předků a přátel.