Anniversary

Stará barokní radnice, ve které se scházela městská rada od 1760.

Anniversary today 22.12.1768

zakázali pardubičtí konšelé měšťanům chodit pít pivo do kláštera u kostela Zvěstování Panny Marie (v té době se pivo vařilo po domácnostech, mj. i v klášteře). Neposlušných 45 měšťanů za to dostalo pokutu jednu kopu na fond požární ochrany a "Josef Koltík byl potrestán za nectnou hubu proti tomuto nařízení šatlavním arestem"."