Anniversary

Anniversary today 23.07.1893

byla v Přelouči zahájena Národopisná výstava, u jejíhož zrodu stál dr. Ladislav Quis, místní advokát a básník.

Anniversary today 23.07.1876

se konala ustavující valná hromada hasičské jednoty (sboru dobrovolných hasičů) v Holicích.
Ilustrace J.F.Hetteše k povídce A.Dostála. Král Vladislav pasuje Vilémovy syny na rytíře.

Anniversary today 23.07.1497

byli synové Viléma z Pernštejna Vojtěch a Jan na Kunětické hoře pasováni králem Vladislavem II. na rytíře.