Anniversary

Kulturní dům Dukla

Anniversary today 23.10.1997

byl v Domě kultury na Dukle v Pardubicích zahájen dvoudenní kongres "Slyšení k opatřením pro Rómy v municipalitách" za účasti význačných romských osobností ze Slovenska, Maďarska, Francie, Bulharska, Německa, Řecka a Španělska. Pořadatelem byl Kongres místních a regionálních správ při Radě Evropy (CLRAE).
Územní rozložení Pardubického kraje

Anniversary today 23.10.1997

přijala Poslanecká sněmovna ústavní zákon o vzniku vyšších územních samosprávných celků, podle kterého od 1. ledna 2000 vznikne v ČR 14 krajů. Jedním z nich je kraj Pardubický, tvořený okresy Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy.