Anniversary

Dům důchodců v Sezemicích

Anniversary today 23.12.1994

byl dán v Sezemicích do provozu Dům s pečovatelskou službou. Byl postaven za sedm měsíců podle projektu pardubického Ing. arch. Macase.
Tepelná elektrárna Chvaletice se čtyřmi 200 MW bloky

Anniversary today 23.12.1977

byl zahájen zkušební provoz na prvním 200 MW bloku elektrárny ve Chvaleticích.
Pozvánka a legitimace k 1. řádné valné hromadě (1922)

Anniversary today 23.12.1920

byla vydána koncesní listina, poskytující Československé akciové továrně na látky výbušné EXPLOSII Semtín oprávnění k výrobě výbušných látek jako "právo výhradní pro dobu od 1.7.1923 na třicet po sobě jdoucích let".